Ανακοίνωση για τη μη διαθεσιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων λόγω εργασιών συντήρησης

02|02|12

Η εταιρία Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (Τομέας Κρατικών Ενισχύσεων) ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 2/2/2012 και την Παρασκευή 3/2/2010 και από ώρα 13:30 έως 14:30, δεν θα είναι διαθέσιμοι οι δικτυακοί τόποι καθώς και οι υπηρεσίες των Πληροφοριακών Συστημάτων των παρακάτω δράσεων, λόγω απαραίτητων εργασιών συντήρησης.

  • Δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων (digi-retail)
  • Δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου (digi-content)
  • Δράση «Ενίσχυση ξενοδοχειακών καταλυμάτων για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων (digi-lodge)
  • Δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-Security) 

Περιεχόμενο Ιστού