Νέα διεύθυνση για την ΚτΠ Α.Ε.

27|06|12

Από την 1η Ιουλίου 2012 η ΚτΠ Α.Ε. θα λειτουργεί στη νέα της διεύθυνση, Χανδρή 3 και Κύπρου, 18346, Μοσχάτο. Η αποστολή δεμάτων, φακέλων συμμετοχής και αιτημάτων ολοκλήρωσης των επιχειρήσεων στις δράσεις κρατικών ενισχύσεων της εταιρίας πρέπει να γίνονται στη νέα διεύθυνση.

Τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, τηλεομοιοτυπία και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) παραμένουν ως έχουν.  

Περιεχόμενο Ιστού