Περιεχόμενο Ιστού

Προκήρυξη Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων με τίτλο "Digi-mobile: Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε ‘έξυπνες’ συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)"

 Τροποποίηση προκήρυξης

Περιεχόμενο Ιστού