Τελευταίες Ανακοινώσεις
Λόγω της διαρκώς αυξανόμενης ροής εισαγωγής προτάσεων έργων στη δράση digi-mobile από επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις επαγγελματικών ενώσεων και φορέων που...
Μετατίθεται για την 14η Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 14:00 και μόνο για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής, η έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στη δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την...
Η εταιρία Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (Τομέας Κρατικών Ενισχύσεων) ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 2/2/2012 και την Παρασκευή 3/2/2010 και από ώρα 13:30 έως 14:30, δεν θα είναι διαθέσιμοι οι δικτυακοί...
Από την Τετάρτη 25/1/2012 το Γραφείο Αρωγής για τη δράση digi-mobile θα εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα αιτήματα χρηστών και προμηθευτών που αφορούν την πρόσβαση των χρηστών στο λογαριασμό τους
Επισημαίνεται ότι στα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στη δράση digi-mobile πρέπει να περιλαμβάνεται και ο ισολογισμός-αποτελέσματα χρήσης για το οικονομικό έτος
Μετατίθεται για τις 30 Ιανουαρίου 2012 η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων των επιχειρήσεων στη δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές...
Ολοκληρώθηκαν οι νομικές διαδικασίες για τη συγχώνευση δι' απορροφήσεως της «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» από την «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ».
Έναρξη της δράσης «digi-mobile» στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του...

Περιεχόμενο Ιστού