Επικοινωνία
Υποβολή Ερωτήματος
Παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Υποστήριξης της Δράσης υποβάλλοντας γραπτά ερωτήματα στο digi-mobile@ktpae.gr.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
captcha
Επαλήθευση κειμένου

Σύνδεσμοι