Συχνές Ερωτήσεις

FAQ: 1. Λογαριασμοί χρηστών πληροφοριακού συστήματος1.01. Πότε μπορώ να ξεκινήσω τη δημιουργία της ηλεκτρονικής αίτησης;
1.02. Για πόσο καιρό ισχύει ο λογαριασμός που φτιάχνω στο πληροφοριακό σύστημα;
1.03. Τι συμβαίνει αν χάσω τον κωδικό πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής της αίτησης;
1.04. Δεν μπορώ να εισέλθω στο λογαριασμό χρήστη. Το σύστημα αναφέρει ότι κλειδώθηκε. Τι θα πρέπει να κάνω;
1.05. Δεν έχω λάβει email ενεργοποίησης του λογαριασμού χρήστη που δημιούργησα. Τι θα πρέπει να κάνω;
1.06. Μέχρι πότε μπορώ να δημιουργήσω λογαριασμό νέου χρήστη για να υποβάλλω αίτηση;

FAQ: 2. Υποβολή2.01. Που μπορώ να βρω τις Υπεύθυνες Δηλώσεις για την υποβολή της αίτησης;
2.02. Θα πρέπει να υποβάλλω τα (εξοφλημένα) τιμολόγια στο φάκελο της πρότασης;
2.03 Υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης στο Πληροφοριακό Σύστημα της αίτησης μου χωρίς να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική υποβολή;
2.04 Από πού ενημερώνομαι για το εάν υποβλήθηκε επιτυχώς η ηλεκτρονική αίτηση;
2.05. Εάν δεσμευθεί όλο το διαθέσιμο ποσό για κάποια Περιφέρεια, επιτρέπει το ηλεκτρονικό σύστημα να συνεχιστούν οι υποβολές των επενδυτικών σχεδίων;
2.06. Μέχρι πότε πρέπει να υποβληθεί ο «φάκελος αίτησης»;
2.07. Τι γίνεται σε περίπτωση εκπρόθεσμης αποστολής του φυσικού φακέλου της αίτησης;
2.08. Πώς υπολογίζεται η προθεσμία των 10 ημερών για την αποστολή του φακέλου της αίτησης; ΄Εχει σημασία η ώρα αποστολής;
2.09. Η προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών για την αποστολή του φακέλου είναι αργία. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση;
2.10. Εκ παραδρομής δεν απέστειλα όλα τα δικαιολογητικά. Μπορώ να υποβάλλω συμπληρωματικά στοιχεία για να ληφθούν υπόψη κατά τον έλεγχο;
2.11 Ποια είναι τα προσωρινά φορολογικά οικονομικά στοιχεία που υποβάλλονται στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο το έντυπο Ε3
2.12 Σε ποια έτη αναφέρονται τα οικονομικά στοιχεία που υποβάλλει η επιχείρηση;

FAQ: 3. Αξιολόγηση3.01. Πώς βαθμολογείται η αίτησή μου;
3.02. Πως μπορώ να ενημερωθώ για την πρόοδο του ελέγχου πληρότητας και ορθότητας της αίτησης μου;
3.03. Η ηλεκτρονική αίτηση που υπέβαλα χαρακτηρίστηκε ως "Ηλεκτρονικά Εγκεκριμένη". Θα πρέπει να ξεκινήσω την υλοποίηση και να κάνω τις δαπάνες του έργου;
3.04. Έχω ήδη υποβάλει μια αίτηση η οποία απορρίφθηκε. Μπορώ να επανυποβάλλω;

FAQ: 4. Υλοποίηση4.01. Θα υπάρχει προκαταβολή επιχορήγησης;
4.02. Θέλω να τροποποιήσω το εγκεκριμένο μου επενδυτικό σχέδιο, τι πρέπει να κάνω;
4.03. Έχω ολοκληρώσει το εγκεκριμένο μου επενδυτικό σχέδιο; Ποια είναι τα ακόλουθα βήματα;

FAQ: 5. Διάφορες5.01. Υπάρχει περιορισμός ως προς τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες;
5.02. Από πότε είναι επιλέξιμες οι δαπάνες;
5.03. Το ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη;
5.04. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των native mobile και των web mobile applications;

Περιεχόμενο Ιστού