Συχνές Ερωτήσεις

FAQ: 3. Αξιολόγηση3.01. Πώς βαθμολογείται η αίτησή μου;
3.02. Πως μπορώ να ενημερωθώ για την πρόοδο του ελέγχου πληρότητας και ορθότητας της αίτησης μου;
3.03. Η ηλεκτρονική αίτηση που υπέβαλα χαρακτηρίστηκε ως "Ηλεκτρονικά Εγκεκριμένη". Θα πρέπει να ξεκινήσω την υλοποίηση και να κάνω τις δαπάνες του έργου;
3.04. Έχω ήδη υποβάλει μια αίτηση η οποία απορρίφθηκε. Μπορώ να επανυποβάλλω;

Περιεχόμενο Ιστού