Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη

 

Η υποβολή και η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων πραγματοποιείται μέσω της συμπλήρωσης σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής Επενδυτικού Σχεδίου. 

Για να αποκτήσει δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης Επενδυτικού Σχεδίου, κάθε διακριτή επιχείρηση, πρέπει να πιστοποιηθεί ως χρήστης του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.

 

Αναλυτικά

 

Βήμα 1:

Με την είσοδο στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. (banner "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ" στο δεξί τμήμα του microsite της Δράσης), ο χρήστης δημιουργεί νέο λογαριασμό για τη Δράση digi-mobile, συμπληρώνοντας στοιχεία για το νέο λογαριασμό, για τον ίδιο τον χρήστη, καθώς επίσης και στοιχεία για την επιχείρηση για την οποία υποβάλλει αίτημα δημιουργίας νέου λογαριασμού.

Βήμα 2:

Με την ολοκλήρωση του 1ου Βήματος, το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων επαληθεύει τα δηλωθέντα στοιχεία. Εάν κριθεί σκόπιμο, πραγματοποιείται επικοινωνία με την επιχείρηση προς ταυτοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων. Εφόσον αυτά είναι έγκυρα, αποστέλλεται μήνυμα στην καταχωρημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (του χρήστη που δημιούργησε νέο λογαριασμό στο Βήμα 1) με οδηγίες για την ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

Για περισσότερες οδηγίες κάθε χρήστης μπορεί να απευθυνθεί στο Γραφείο Αρωγής της Δράσης υποβάλλοντας γραπτά ερωτήματα μέσω του ηλεκτρονικού Help Desk.

Περιεχόμενο Ιστού